Bank Artikel

Siapa Yang Perlu Membeli Insurans Hayat?

Insurans nyawa memberi sokongan kewangan kepada tanggungan yang masih hidup atau benefisiari lain setelah kematian seseorang yang diinsuranskan. Berikut adalah beberapa contoh orang yang mungkin memerlukan insurans hayat:

Ibu bapa dengan anak kecil

Sekiranya ibu bapa meninggal dunia, kehilangan pendapatan atau kemahiran menjaga mereka boleh menimbulkan kesulitan kewangan. Insurans nyawa dapat memastikan anak-anak mempunyai sumber kewangan yang mereka perlukan sehingga mereka dapat menyara diri.

Ibu bapa dengan anak dewasa berkeperluan khas

Bagi kanak-kanak yang memerlukan penjagaan sepanjang hayat dan tidak akan pernah berdikari, insurans nyawa dapat memastikan keperluan mereka akan dipenuhi setelah ibu bapa mereka meninggal dunia. Manfaat kematian boleh digunakan untuk membiayai kepercayaan berkeperluan khas yang akan diuruskan oleh fidusiari untuk faedah anak dewasa.

Orang dewasa yang memiliki harta bersama

Berkahwin atau tidak, jika kematian satu orang dewasa akan bermaksud bahawa orang lain tidak lagi dapat membayar pembayaran pinjaman, pemeliharaan, dan cukai ke atas harta itu, insurans nyawa mungkin merupakan idea yang baik. Contohnya ialah pasangan yang bertunang yang membuat gadai janji bersama untuk membeli rumah pertama mereka.

Ibu bapa tua yang ingin menyerahkan wang kepada anak-anak dewasa yang menyediakan penjagaan mereka – Banyak anak-anak dewasa berkorban dengan mengambil cuti dari bekerja untuk menjaga orang tua yang memerlukan bantuan. Bantuan ini mungkin termasuk sokongan kewangan langsung. Insurans nyawa dapat membantu membayar balik kos anak dewasa ketika ibu bapa meninggal dunia, sama seperti apa yang admin Servis Google Ads fahami bila bercakap mengenai plan insuran ini.

Orang dewasa muda yang ibu bapanya menanggung hutang pinjaman pelajar persendirian atau melunaskan pinjaman untuk mereka – Orang dewasa muda tanpa tanggungan jarang memerlukan insurans nyawa, tetapi jika ibu bapa akan berusaha untuk menanggung hutang anak setelah kematian mereka, anak itu mungkin ingin membawa cukup hidup insurans untuk membayar hutang itu.

Family Care And Protection

Orang dewasa muda yang ingin mendapatkan harga rendah

Semakin muda dan sihat anda, semakin rendah premium insurans anda. Orang dewasa berusia 20-an mungkin membeli polisi walaupun tanpa tanggungan sekiranya ada harapan untuk memilikinya di masa depan.

Keluarga kaya yang berharap berhutang dengan cukai harta tanah – Insurans nyawa dapat menyediakan dana untuk menampung cukai dan mengekalkan nilai penuh harta pusaka.

Keluarga yang tidak dapat menanggung perbelanjaan pengebumian dan pengebumian — Polisi insurans nyawa kecil dapat menyediakan dana untuk menghormati kematian orang yang disayangi.

Perniagaan dengan pekerja utama — Sekiranya kematian pekerja utama, seperti seorang CEO, akan menimbulkan kesulitan kewangan yang teruk bagi sebuah firma, syarikat tersebut mungkin mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan yang memungkinkannya untuk membeli polisi insurans hayat pada pekerja tersebut.

Pencen yang sudah berkahwin

Daripada memilih antara pembayaran pencen yang menawarkan faedah suami dan yang tidak, pesara boleh memilih untuk menerima pencen penuh mereka dan menggunakan sebahagian wang untuk membeli insurans hayat untuk memberi manfaat kepada pasangan mereka. Strategi ini disebut pemaksimuman pencen.

Selain pakej insuran, terdapat pelbagai jenis pakej dan juga plan yang melibatkan diri & keluarga. Sebagai contoh, hibah takaful juga mampu melindungi orang-orang yang tersayang sekiranya berlaku apa-apa kemalangan ataupu kecelakaan keatas si pemegang polisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *